Sandwichpaneler
Navn
Dimensjon
U-Verdi
Brannklasse
Innbruddsklasse 2
Montasje
Utnyttelse
[%]
MRd, c (trykk)
[kNm/m]
MRd, t (sug)
[kNm/m]
VRd
[kN/m]
RRd, Ls = 60mm
[kN/m]
EI
[109 Nmm2/m]
GA
[103 N/m]
LIGHT 70 0.6/0.5 *700,53-/-Ikke tilgjengeligLiggende
LIGHT 70 0.5/0.5 700,53-/-Ikke tilgjengeligLiggende
LIGHT 70 0.6/0.6 700,53-/-Ikke tilgjengeligLiggende
LIGHT 70 0.6/0.7 700,53-/-Ikke tilgjengeligLiggende
BASE 70 0.6/0.5 *700,56-/-Ikke tilgjengeligLiggende
BASE 70 0.5/0.5 700,56-/-Ikke tilgjengeligLiggende
BASE 70 0.6/0.6 700,56-/-Ikke tilgjengeligLiggende
BASE 70 0.6/0.7 700,56-/-Ikke tilgjengeligLiggende
LIGHT 100 0.6/0.5 *1000,38EI30/-Ikke tilgjengeligLiggende
LIGHT 100 0.5/0.5 1000,38EI30/-Ikke tilgjengeligLiggende
Sandwichpaneler
Navn U-Verdi Brannklasse
LIGHT 70 0.6/0.5 * 0,53 -/-
LIGHT 70 0.5/0.5 0,53 -/-
LIGHT 70 0.6/0.6 0,53 -/-
LIGHT 70 0.6/0.7 0,53 -/-
BASE 70 0.6/0.5 * 0,56 -/-
BASE 70 0.5/0.5 0,56 -/-
BASE 70 0.6/0.6 0,56 -/-
BASE 70 0.6/0.7 0,56 -/-
LIGHT 100 0.6/0.5 * 0,38 EI30/-
LIGHT 100 0.5/0.5 0,38 EI30/-